blob: 3125c271d2e8a75d6976ab67d71eaafa60a86f09 [file] [log] [blame]
//===- PDBSymbolFuncDebugStart.h - function start bounds info ---*- C++ -*-===//
//
// Part of the LLVM Project, under the Apache License v2.0 with LLVM Exceptions.
// See https://llvm.org/LICENSE.txt for license information.
// SPDX-License-Identifier: Apache-2.0 WITH LLVM-exception
//
//===----------------------------------------------------------------------===//
#ifndef LLVM_DEBUGINFO_PDB_PDBSYMBOLFUNCDEBUGSTART_H
#define LLVM_DEBUGINFO_PDB_PDBSYMBOLFUNCDEBUGSTART_H
#include "PDBSymbol.h"
#include "PDBTypes.h"
namespace llvm {
class raw_ostream;
namespace pdb {
class PDBSymbolFuncDebugStart : public PDBSymbol {
DECLARE_PDB_SYMBOL_CONCRETE_TYPE(PDB_SymType::FuncDebugStart)
public:
void dump(PDBSymDumper &Dumper) const override;
FORWARD_SYMBOL_METHOD(getAddressOffset)
FORWARD_SYMBOL_METHOD(getAddressSection)
FORWARD_SYMBOL_METHOD(hasCustomCallingConvention)
FORWARD_SYMBOL_METHOD(hasFarReturn)
FORWARD_SYMBOL_METHOD(hasInterruptReturn)
FORWARD_SYMBOL_METHOD(isStatic)
FORWARD_SYMBOL_ID_METHOD(getLexicalParent)
FORWARD_SYMBOL_METHOD(getLocationType)
FORWARD_SYMBOL_METHOD(hasNoInlineAttribute)
FORWARD_SYMBOL_METHOD(hasNoReturnAttribute)
FORWARD_SYMBOL_METHOD(isUnreached)
FORWARD_SYMBOL_METHOD(getOffset)
FORWARD_SYMBOL_METHOD(hasOptimizedCodeDebugInfo)
FORWARD_SYMBOL_METHOD(getRelativeVirtualAddress)
FORWARD_SYMBOL_METHOD(getVirtualAddress)
};
} // namespace llvm
}
#endif // LLVM_DEBUGINFO_PDB_PDBSYMBOLFUNCDEBUGSTART_H