blob: c04f7cd00836f5c1331fb4ca7ab07b68550190df [file] [log] [blame]
//===- DIAFrameData.h - DIA Impl. of IPDBFrameData ---------------- C++ -*-===//
//
// Part of the LLVM Project, under the Apache License v2.0 with LLVM Exceptions.
// See https://llvm.org/LICENSE.txt for license information.
// SPDX-License-Identifier: Apache-2.0 WITH LLVM-exception
//
//===----------------------------------------------------------------------===//
#ifndef LLVM_DEBUGINFO_PDB_DIA_DIAFRAMEDATA_H
#define LLVM_DEBUGINFO_PDB_DIA_DIAFRAMEDATA_H
#include "DIASupport.h"
#include "llvm/DebugInfo/PDB/IPDBFrameData.h"
namespace llvm {
namespace pdb {
class DIASession;
class DIAFrameData : public IPDBFrameData {
public:
explicit DIAFrameData(CComPtr<IDiaFrameData> DiaFrameData);
uint32_t getAddressOffset() const override;
uint32_t getAddressSection() const override;
uint32_t getLengthBlock() const override;
std::string getProgram() const override;
uint32_t getRelativeVirtualAddress() const override;
uint64_t getVirtualAddress() const override;
private:
CComPtr<IDiaFrameData> FrameData;
};
} // namespace pdb
} // namespace llvm
#endif